NL

EN2021

2021

Voorwoord

“If you stand for nothing, what will you fall for?”

  (onder andere) Alexander Hamilton

Het was Alexander Hamilton die bovenstaande vraag stelde aan Aaron Burr. Burr, in 1805 vice president van de Verenigde Staten, was van mening dat het beter was om in het midden te laten waar je voor of tegen was, zodat er zo weinig mogelijk weerstand kwam tegen zijn beleid. Hamilton, toenmalig minister van Financiën, was het daar niet mee eens. Als je nergens voor staat, dan heb je geen overtuigingen en ben je eerder volger dan leider. De politieke rivaliteit tussen de twee liep niet goed af. Maar wat kunnen we leren uit deze geschiedenisles; wie had er gelijk?

Ik ben van mening dat het voor leiders heel belangrijk is om uit te dragen waar je voor staat, ongeacht of dit in de politiek is of in het bedrijfsleven. Als organisatie zul je jouw overtuigingen, je visie of belofte, ook moeten uitdragen. Naar buiten en naar je eigen medewerkers. Klanten die zich hierin herkennen, sluiten zich sneller aan. Medewerkers die geloven in die visie, zullen gemotiveerder zijn.

In de praktijk is dit nog niet zo makkelijk. Waarschijnlijk, tenminste als er intern genoeg overeenstemming is over die koers, is die visie niet alleen door woorden, maar vooral door daden best bekend bij je trouwe medewerkers en je klanten. Men voelt zich thuis, op hun gemak, en dat werkt prettig samen. Maar betere communicatie zou dit gevoel wel kunnen versterken.

Daarom ligt er voor ons allen, waaronder mezelf, wat mij betreft een kans om beter uit te dragen waar we voor staan. Juist in tijden van crises, zoals de oorlog in Oekraïne of de coronacrisis, is het voor medewerkers en partners belangrijk om te weten waar je voor staat. Want in crises zijn er zorgen, en die zijn soms weg te nemen. Waai je met alle winden mee, of durf je keuzes te maken als het er op aankomt? En durf je dat uit te dragen?

Dit jaarverslag is voor ons weer een kans om te laten zien waar wij voor staan. Trouwe klanten weten dat wij staan voor onze afspraken, dat zij ons de nodige uitdaging kunnen toevertrouwen. Dat we die uitdagingen van de bouw en industrie kennen en dus flexibel zijn bij wijzigingen in de vraag. Dat we het milieu sparen door minder CO2 uit te stoten en circulariteit bevorderen. Medewerkers weten dat zorg voor hun welzijn ook betekent dat wij ieders keuze respecteren. Dat samen ook solidariteit betekent en geen tweedeling. Als familiebedrijf is dit alles diepgeworteld in ons DNA, en zijn dit zaadjes die reeds lang geleden geplant zijn. Aan ons de taak om die samen tot bloei te laten komen. En nee, dat gaat niet zonder de zon en regen, zonder te bemesten, én af en toe te schoffelen. Dat is onze bijdrage aan de maatschappij, ons nalatenschap.

Of dat lukt? Wij kunnen ook dit jaar weer trots zijn op onze resultaten. Lees er alles over in dit jaarverslag van 2021.

Met vriendelijke groeten,

Bob Soetekouw
Algemeen directeur

Dit jaarverslag is voor ons weer een kans om te laten zien waar wij voor staan.

We helpen opdrachtgevers te profiteren van waardevolle oplossingen
#wemakesteelwork

GB Steel: vijf bedrijven verenigd in staal

Onze organisatie

Nieuwe remmingen van Nauta beschermen deze brug over het Prinses Margrietkanaal tegen aanvaring en maken het kanaal daarmee geschikt voor grotere schepen.

Het bestuur

Hoewel de bedrijven onder hun eigen naam actief zijn in de markt en operationeel ook zelfstandig aangestuurd worden met eigen management teams, is samenwerking en synergie binnen GB Steel Group een steeds belangrijker thema. Zo zijn er verschillende overkoepelende teams om continu te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van human capital, QHSE managementsystemen, automatisering en IT. Op deze manier kunnen we efficiënt werken aan de toekomst, met speerpunten als automatisering, talentontwikkeling, duurzaamheid en het uitbreiden van onze diensten voor klanten.

GB Steel Group wordt bestuurd door een management team, dat bestaat uit de directeuren van de divisies, een groepscontroller en een algemeen directeur. De administratieve organisatie staat onder toezicht van de groepscontroller waarbij processen en rapportages binnen de groep verregaand zijn gestandaardiseerd en geformaliseerd.

Om continue groei te faciliteren, is eind 2019 een driekoppig bestuur gevormd boven het management team, dat naast Bob Soetekouw als algemeen directeur van GB Steel Group bestaat uit Rieks Jansen als commercieel directeur en Wouter Faber als technisch directeur van GB Steel Group. Rieks Jansen zal zich voornamelijk bezig houden met het benutten van synergie op commercieel niveau en Wouter Faber coördineert de technische innovaties binnen de groep.

Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen die in oprichting is conform de wettelijke eisen die gesteld worden aan een structuurvennootschap. In 2022 zal de RvC formeel worden benoemd. Een ondernemingsraad was al eerder actief. Het bestuur en MT van GB Steel Group bestaan op dit moment alleen uit mannen. In de management teams van de divisies, in de staf van GB Steel Group en in de RvC zijn wel vrouwen actief. In het HR beleid is aandacht voor deze ongelijkheid en streven we naar een evenwichtigere verdeling.

Onze ambitie

Wij zien ondernemen als een reis zonder bestemming, als een oneindig spel. Het gaat altijd door. De wereld verandert altijd. En wie zich daar goed aan kan aanpassen, blijft goed presteren. De maatschappij staat voor diverse en omvangrijke uitdagingen. Klimaatverandering, krapte op de arbeidsmarkt, energietransitie en de snelle groei en omvang van technologische ontwikkelingen. We willen hier als familiebedrijf een waardevolle bijdrage aan leveren. Op onze reis stellen we onszelf hierbij wel doelen, maar weten ook dat het daarna niet ophoudt. En dat maakt een verschil.

In 2024 willen we:

onze omzet met 35% verhoogd hebben ten opzichte van 2020

veilig werken conform de Safety Culture Ladder trede 3

voorkeurspartner zijn van alle grote relevante opdrachtgevers binnen Nederland

groeien in ons aandeel buiten Nederland

Benieuwd hoe we daar komen? Lees verder over onze strategie.

Kernwaarden

Veilig werken

Veilig werken heeft binnen GB Steel Group de allerhoogste prioriteit. Bij ons staat de veilige modus altijd aan! Daarom verplichten we onszelf om het veiligheidsbewustzijn binnen onze organisatie continu te verbeteren. We delen kennis, hanteren een strikt veiligheidsbeleid en motiveren medewerkers om zich steeds bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s. En daar waar nodig treffen we maatregelen om onveilige situaties te voorkomen. Zo willen we het aantal onveilige gebeurtenissen terugdringen met minder incidenten (verzuim, ongevallen) tot gevolg. Daarnaast vinden we het binnen de groep van groot belang dat onze medewerkers gezond, veilig en met plezier aan het werk zijn. Daarom blijven we investeren in het creëren van een veilige omgeving.

Passie voor staal

Wij houden van constructieve uitdagingen in de utiliteitsbouw, infra, transport en industrie. Die passie zorgt ervoor dat wij met plezier onze opdrachtgevers helpen bij hun vragen en uitdagingen. We begrijpen maar al te goed dat er aan het begin van het project wel veel wensen zijn, maar nog niet overal antwoorden op zijn gegeven. Geen probleem; onze constructeurs, engineers en projectleiders helpen onze opdrachtgever graag bij het vinden van oplossingen en bij het tot stand brengen van het ontwerp. Met dezelfde passie zorgen we ervoor dat het ontwerp tot leven komt en de opdrachtgever kan profiteren van een waardevolle oplossing naar wens.

Flexibel en betrouwbaar

We krijgen het gewoon voor elkaar en komen afspraken na, ook bij veranderende omstandigheden. We hebben jarenlange ervaring in het tot stand brengen van maatwerk oplossingen. We weten dat bij de start niet alles bekend is en wensen kunnen veranderen. Onze engineering en productie-omgevingen zijn flexibel en kunnen wijzigingen snel opvangen. Wij bouwen niet alleen aan mooie projecten maar ook aan duurzame relaties met onze klanten. We creëren vertrouwen door onze klanten te laten zien dat we kwaliteit leveren en een ervaren partner zijn om mee samen te werken. We vinden het belangrijk om op een open en eerlijke manier zaken te doen. We luisteren naar onze klanten, maken duidelijke afspraken en komen deze na. Daar gaan we niet alleen voor, daar staan we ook voor.

Kwaliteit door vakmanschap

Wij geven onze opdrachtgevers een voorsprong door onze grondige kennis van staaltoepassingen. We gaan we uitdagingen niet uit de weg, maar zoeken steeds een passende oplossing. Daarnaast zijn we gedreven en willen we onze kennis continu uitbreiden. Dat is ook nodig, aangezien onze sector constant onderhevig is aan veranderingen en we steeds vaker geconfronteerd worden met complexe maatschappelijke vraagstukken. We stellen als organisatie hoge eisen aan kwaliteit en willen op een zo efficiënt mogelijk wijze kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten voor onze klanten realiseren. We vervaardigen onze producten volledig in eigen beheer. Hierdoor kunnen we naast een goede service en de juiste maatwerk oplossingen een bijzonder hoog kwaliteitsniveau blijven garanderen.

Respect voor mens en milieu

Wij willen als groep bijdragen aan een groener en gezonder Nederland. Dat betekent dat wij op een zo duurzaam mogelijke manier bouwen aan een toekomstbestendige leefomgeving. Dit doen we door in onze bedrijfsvoering weloverwogen keuzes te maken, die gebaseerd zijn op ons uitgangspunt om duurzaam, verantwoord en met respect voor mens en milieu te ondernemen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het welzijn van onze werknemers, hanteren een eerlijke manier van zaken doen en zetten ons maatschappelijk in door het steunen van goede doelen.

Samen zetten we techniek op de kaart

We vinden het belangrijk om de techniek in onze regio op de kaart te zetten. Dit is ook nodig, want binnen de bouwsector is de vraag naar (technisch) personeel groot en staat het aanbod onder druk. Het is hierdoor een grote uitdaging om nieuwe medewerkers aan te trekken terwijl dit voor ons wel van belang is. Zowel de snelle groei van onze organisaties als de groei van onze projecten in zowel omvang als complexiteit vraagt om extra vakkundig en technisch geschoold personeel. Daarom willen we de maakindustrie nog meer promoten in de regio. We willen jong en oud laten zien hoe leuk het werken in de techniek kan zijn.

 

Hoe wij dit doen?

Door samen te werken

Binnen GB Steel Group willen we getalenteerde studenten en medewerkers aantrekken, behouden en helpen zich te ontwikkelen. Dit willen we niet alleen doen door het versterken van onze eigen positie als aantrekkelijke werkgever, maar ook door gezamenlijk met andere bedrijven binnen onze branche te werken aan het verbeteren van het imago van de bouwsector.

Om de maakindustrie in de Noordoostpolder een impuls te geven, zijn we in 2020 het Innovatiecluster Noordoostpolder gestart. Samen met acht bedrijven uit de maakindustrie hebben we de handen ineen geslagen om met deze uitdaging aan de slag te gaan. Naast het doel om scholieren en studenten te enthousiasmeren voor het werken in de techniek, willen we ook onze kennis delen, onze medewerkers laten groeien en samen innoveren.

Door te investeren in jong talent

Ook jong talent willen we binnen de GB Steel Group enthousiasmeren voor het werken in de techniek. We bieden als leerbedrijf uitdagende leer- en werkplekken aan en stippelen samen met de student een passende leerweg uit. Studenten kunnen bij ons terecht voor opleidingen op BBL-2 niveau tot opleidingen op HBO niveau. De hele jonge doelgroep proberen we ook alvast enthousiast te krijgen. Daarom willen we voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs regelmatig onze deuren openzetten om trots te kunnen laten zien hoe mooi een baan in de techniek kan zijn!

Door het ontwikkelen van opleidingstrajecten

We hebben het afgelopen jaar wederom nauw samengewerkt met scholen en diverse opleidingsinstituten aan verschillende technische opleidingen. Voornamelijk omdat we merken dat het werk binnen de sector complexer wordt door grote veranderingen in het werkveld. Daarom hebben we ingezet op het ontwikkelen van eigen opleidingstrajecten waarbij de focus ligt om de theorie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk. We vernamen dat het reguliere onderwijs niet goed aansluit bij de grote zij-instroom van werknemers en er bleek meer behoefte aan modulaire scholing in plaats van de traditionele brede scholing, omdat zij-instromers vaak al startkwalificaties hebben.

Modulaire scholing binnen eigen opleidingstrajecten
sluit aan bij behoefte van zij-instromers

Een greep uit onze mooie projecten in 2021

2021 begon goed met een mooi gevulde orderportefeuille. Zo gingen we van start met een aantal bijzondere projecten waaronder datacenters, bruggen en (modulaire) parkeergarages. Daarnaast hebben we hard gewerkt aan de bouw van o.a. recyclinginstallaties, remmingwerken en maatwerk oplossingen voor de transportsector.

Kanaaldijkbrug Assen

Bouw Datacenter Diemen

Nieuwbouw Koninklijke Saan in Diemen

Opbouw voor Transportbedrijf Te Loo

Bouw 150kV-station voor Tennet TSO

Transport Zeeftrommels Šibenik Kroatië

Terugblik

Resultaten van het vorige boekjaar

We zijn tevreden over de resultaten van 2021. De omzet nam met ruim 8 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dit is onder andere te verklaren doordat de resultaten van Machinefabriek Emmen nu voor het gehele boekjaar zijn inbegrepen in die van GB Steel Group, terwijl die resultaten vorig jaar vanaf juni werden meegeteld.

Het nettoresultaat nam in vergelijking met vorig jaar met een kwart af, wat deels voorzien was in een lagere begroting. Dit lagere rendement is met name het gevolg van hogere materiaalkosten van staal en hogere energielasten, wat te wijten is aan de mondiale macro-economische omstandigheden die vooral gerelateerd zijn aan de pandemie.

Ook was het ziekteverzuim hoger, waardoor we meer werk moesten uitbesteden. Daar komt bij dat de orderintake met name in de eerste helft van het jaar lager lag, en tegelijkertijd grote projecten vertraging opliepen. In een kapitaalintensieve projectorganisatie staat het bezettingsresultaat dan direct onder druk, wat door de hogere kosten moeilijk gecompenseerd kon worden met projectresultaten. Binnen de groep zien we dit effect vooral terug in de utiliteitsbouw. Ook in de transportsector vallen de resultaten lager uit. Minder vertrouwen in de markt heeft geresulteerd in kleinere ordergroottes, wat een negatief effect heeft op het resultaat bij Vossebelt.

Door onze aanwezigheid in meerdere marktsegmenten blijft het risico beperkt. Positieve resultaten in bijvoorbeeld de constructieve waterbouw kunnen lagere resultaten in de utiliteitsbouw voor een deel compenseren.

Omzet en rendement op het eigen vermogen

  Bouw- en & recyclingtransport     Staalbouw infra & industrie   
  Staalbouw en beplating utiliteitsbouw en industrie

  Rendement op het eigen vermogen

Ons risicomanagement is in tijden van mondiale crisis allereerst gericht op het beheersen van liquiditeit. Die is heel gezond gebleven en eindigt aan het einde van het jaar zelfs met een current ratio van boven de 2. De solvabiliteit nam toe tot 60%. Op het hoge eigen vermogen wordt een rendement gemaakt van ruim 12%. Met name deze rentabiliteit in tijden van een wereldwijde pandemie stemt ons tevreden.

Ook dit hoge eigen vermogen is onderdeel van ons risicomanagement beleid. Een hoger vreemd vermogen geeft weliswaar mogelijkheden van snelle groei en een potentieel hoger rendement op eigen vermogen, echter geeft het risico’s op de beheersing van kerncompetenties bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. De keuze voor behoud van vakmanschap resulteert direct in lagere faalkosten voor onze trouwe klanten en onszelf. Juist die beheersing zorgt ervoor dat wij een betrouwbare partner voor onze klanten zijn en blijven. Zeker in tijden van crisis zien wij gestage en autonome groei dus als een optimale strategie.

Ons managementsysteem waarmee we risico’s beheersen en kansen benutten, hebben we verder uitgebreid. Naast ons huidige groepssysteem van ISO 14001 (milieu) en 9001, onze CE EN1090 systemen en VCA systemen, hebben we in 2021 de veiligheidsladder (SCL trede 2) ingevoerd. We zijn vastberaden om de komende jaren de veiligheidscultuur verder te verbeteren en te klimmen op deze veiligheidsladder.

De CO2 uitstoot van de groep is uitgekomen op 1138 ton, een daling van 43% in vergelijking met 2015 (in deze meting is MF Emmen nog uitgesloten). GB Steel Group wekt een groot deel van de elektriciteitsbehoefte zelf op met zonnepanelen, maar vraag en aanbod zijn nooit exact op hetzelfde moment, waardoor we soms terug leveren en soms inkopen. Wel is tevens de ingekochte elektriciteit afkomstig van windenergie, wat betekent dat onze verbruikte elektriciteit 100% duurzaam wordt opgewekt. Vermindering van deze uitstoot is steeds moeilijker, nu de meeste middelen zoals duurzame energie, elektrisch rijden en LED verlichting reeds zijn doorgevoerd. Daarom ligt het voor de hand om verdere verduurzaming in de keten te zoeken door in te zetten op circulariteit, mede door het bevorderen van de recyclingtechnologie van MF Emmen, waarover later meer. Bovendien ondertekenden we in 2021 het Bouwakkoord Staal.

Investeringen

In 2021 werd voor een kleine 3,5 miljoen euro geïnvesteerd. Voor de helft bestond dit uit investeringen in machines. Bij Kampstaal is een nieuwe voorbewerkingslijn aangeschaft, waarvan een deel in 2021 in afgewikkeld. Deze lijn stelt Kampstaal in staat om verder te groeien. De lijn bestaat uit diverse stations waar geboord, gezaagd, gestraald en gesneden kan worden. Hierbij is veel aandacht gegeven aan routing van het materiaal en flexibiliteit. Het project is een goed voorbeeld van ons strategische plan op het gebied van robotisering en automatisering.

Verder is in de vestiging van Meppel een nieuwe pons-knip lijn aangeschaft. De levering van deze machines in Emmeloord en Meppel wordt in de tweede helft van 2022 verwacht. Verder is bij Kamplacon geïnvesteerd in een nieuwe slitmachine. Hiermee kunnen coils met plaatstaal afgerold en op lengte gesneden worden, waarna in de zetterij met diverse bewerkingen onderdelen geproduceerd worden voor de afwerking van gevels en daken.

In 2021 is ook een nieuw IT systeem aangeschaft. Deze strategische investering is erop gericht om onafhankelijk van tijd en welke plaats dan ook te kunnen werken, zelfs in grafische software. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de divisies bevorderd, omdat alle software en informatie van bijvoorbeeld ERP systemen vanaf het centrale platform is te benaderen en informatie dus beter toegankelijk is. Tevens zijn risico’s van gegevensverlies op een centrale locatie beter te beheersen. De implementatie van het systeem vindt in 2022 plaats.

Ten slotte is in 2021 ook de nieuwe assemblagehal van Kampstaal en Kamplacon opgeleverd. Met de zo kenmerkende cortenstalen gevel is dit voor de groep langs de A6 een echte eye catcher geworden. De hoge hal heeft een groot hijsvermogen en is daardoor bij uitstek geschikt voor prefab productie van modulaire bouwsystemen.

Investeringen 2020, 2021 en 2022

X € 1.000

  2020     2021     2022 (prognose)

Debt / EBITDA

Solvabiliteit

Rendement op eigen vermogen

Current ratio

Dit gebeurde er zoal bij GB Steel Group in 2021

MF Emmen aanwezig op de vakbeurs Recycling in de evenementenhal in Gorinchem

Afgelopen jaar bouwden we met onze divisies Kampstaal en Kamplacon weer mee aan meerdere datacenter-projecten in zowel binnen- als buitenland.

We hebben de 1e kraan-kipper combinatie in Nederland gebouwd op een volledig elektrisch voertuig!

Strategische koers

In 2021 zijn wij gestart met de nieuwe strategieperiode 2021-2024. In dit strategisch plan ligt de focus op;
• Versterken van onze positie in een aantal groeimarkten
• Investeren in duurzaamheid, digitalisering & innovatie
• Organisatie- en talentontwikkeling

Toonaangevende marktpositie

GB Steel Groep heeft de ambitie om door te groeien naar de top van de Nederlandse maakindustrie. We willen onze positie in een aantal groeimarkten versterken en nieuwe markten veroveren. Dit willen we bereiken door uitstekende bouwbegeleiding en engineering, het toepassen van slimme en duurzame oplossingen en door het verbeteren van onze marktbewerking. Daarnaast willen we binnen de groep met onze vijf divisies nog intensiever gaan samenwerken. Door het benutten van schaalvoordelen en het bundelen van kennis kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn met passende en duurzame oplossingen. Samen hebben we het overzicht over de totale keten, van concept tot realisatie. We kunnen de klant hierbij volledig ontzorgen. En door continu te blijven investeren in innovatie en digitalisering, kunnen we ook blijven inspelen op de veranderende vraag van onze klanten.

Duurzaamheid en innovatie

Duurzaam ondernemen blijft een belangrijk thema binnen GB Steel Group. We willen invulling geven aan de wensen van onze klanten met oplossingen die het milieu en onze samenleving zo minimaal mogelijk belasten. Dit doen we door duurzame oplossingen te ontwikkelen voor bijvoorbeeld de recycling industrie, gebruik te maken van slimme technologieën en circulair te bouwen met staal.

Ook het verduurzamen van onze eigen activiteiten speelt een belangrijke rol. We richten onze bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in en werken actief aan het reduceren van onze eigen CO2 uitstoot. We wekken duurzame energie op d.m.v. zonnepanelen en bevorderen het hergebruik van gebouwen, producten, materialen en grondstoffen. Hierdoor zorgen we ervoor dat we onze eigen milieu voetafdruk minimaliseren en dat we met succes kunnen blijven bouwen aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Ook bouwen we aan onze eigen toekomstbestendigheid door het toepassen van mogelijkheden op het gebied van digitalisering en automatisering. Met gerichte projecten werken we aan het implementeren van IT hard- en software waarmee onze medewerkers onafhankelijk van tijd en plaats samen kunnen werken en waarmee processen verder gestroomlijnd worden. En onze productieprocessen maken we klaar voor het toepassen van robotisering om onze maatwerk productieprocessen te kunnen versnellen.

Organisatie- en talentontwikkeling

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste kracht. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren, waarin onze medewerkers op hun best kunnen presteren en zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. We bieden hiervoor volop kansen en ontplooiingsmogelijkheden. Zo kunnen wij als organisatie bijdragen aan de talentontwikkeling van onze medewerkers en kunnen zij op hun beurt bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van onze organisatie.

Sociale innovatie zien wij hierbij als belangrijke voorwaarde voor technische innovatie. Om te kunnen groeien naar een lerende organisatie waar altijd lessen worden getrokken uit eerdere ervaringen en kennis wordt geborgd om later te kunnen toepassen, is reflectie een belangrijk instrument. We zien dat dit ook belangrijk is voor het managementsysteem waarmee risico’s worden beheerst en kansen worden benut. We stimuleren dan ook de cultuur van het continu verbeteren. 

Naast het investeren in onze eigen medewerkers, vraagt de groei van de organisatie ook om het aantrekken van nieuwe talenten. Het blijft momenteel een grote uitdaging om professionals met de juiste expertise te vinden en binnen te halen. Daarom professionaliseren we onze recruitment-activiteiten en zetten nog meer in op employer branding en arbeidsmarktcommunicatie. We willen binnen onze sector behoren tot één van de meest aantrekkelijke en veilige werkgevers. Daarnaast willen we het werken in de techniek voortdurend blijven promoten en ondersteunen bij versterking van het onderwijs om opleidingen beter aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Vooruitblik

Marktontwikkelingen en blik op 2022

De coronapandemie was nog nauwelijks voorbij toen de oorlog in Oekraïne uit brak. Naast de humanitaire ramp voor bevolking daar, zorgt dat voor nieuwe economische onrust. De geopolitieke verhoudingen staan op scherp en die onrust komt het mondiale vrije verkeer en wereldhandel niet ten goede. De directe gevolgen van aanwezigheid van staalfabrieken in Oekraïne en Rusland voor de schaarste waren snel duidelijk; de staalprijzen stegen enorm. Maar de complexiteit van wereldhandel en mondiale toeleveringsketens is groter. Ketens zijn dusdanig met elkaar verbonden dat effecten wereldwijd gevoeld worden. Schaarste en prijzen van veel grondstoffen en onderdelen nemen toe. Dit wordt nog eens versterkt doordat bedrijven gaan hamsteren om hun klanten te kunnen bedienen. Het is waarschijnlijk niet eens zozeer de werkelijke schaarste, maar vooral de angst die dit proces in stand houdt. Bij het schrijven van dit jaarverslag in mei is het meeste staal voor GB Steel Group nog redelijk beschikbaar, mede door adequaat handelen en door de betrouwbare relaties met leveranciers.

De orderportefeuille van GB Steel Group stond bij aanvang van 2022 op recordhoogte. De vraag was hoog en ons commerciële succes zorgde vooral voor hoge intake in de datacenters bij Kampstaal en Kamplacon, recycling bij MF Emmen en Kampstaal en energiesector voor Kampstaal en Nauta. Ook zien we een toename in de projecten buiten Nederland, geheel volgens strategisch plan. Ook in de transportsector was de vraag naar Vossebelt kippers in 2021 hoog, hoewel het aantal series achterblijft. In de infra viel de vraag naar bruggen en sluizen in 2021 tegen. De coronapandemie heeft waarschijnlijk het ontwikkel- en aanbestedingsproces geen goed gedaan. Voor 2021 heeft dat niet tot een lage bezetting geleid, vanwege de hoge orderportefeuille in de constructieve waterbouw. In 2022 zien we gelukkig voorzichtige tekenen van herstel van de infra markt.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ligt de prioriteit op het beheersen van de levertijden. Betrouwbaarheid en het nakomen van afspraken staan nog altijd bovenaan ons prioriteitenlijstje. Daarom sluiten we alleen opdrachten af als het materiaal beschikbaar is. Mede door onze gezonde financiële situatie en onze betrouwbare reputatie kunnen wij op dit moment nog goede inkoopafspraken maken, wat ten goede komt aan onze leverbetrouwbaarheid. Wel is het onduidelijk hoe de situatie zich de rest van het jaar gaat ontwikkelen. Niet alleen staal, maar ook elektrotechnische onderdelen zijn moeilijker verkrijgbaar. Dit kan tot problemen leiden bij Vossebelt als chassis niet op tijd geleverd worden, bij MF Emmen als er een tekort is aan onderdelen voor schakelkasten voor recyclinglijnen en ook bij Nauta en MF Emmen, met schakelkasten voor bruggen en sluizen. Wij doen ons uiterste best om gevolgen op tijd inzichtelijk te hebben, zodat we vertraging kunnen voorkomen.

Leverbetrouwbaarheid en het nakomen van afspraken
staan nog altijd bovenaan ons prioriteitenlijstje

Ook in onze investeringsplanning hebben we opnieuw prioriteiten aangebracht. Dat wil zeggen dat we nog gerichtere keuzes maken voor projecten die bijdragen aan onze strategische missie, waarbij we de koers belangrijker vinden dan de tijdlijn. 2022 staat vooral in het teken van het invoeren van een nieuwe verwerkingslijn voor balken en kokers bij Kampstaal. De aanpassing aan de gebouwen en de installatie van een straalmachine, zaag, boor en raveelrobot verwachten we eind 2022 te kunnen voltooien.

Met deze aanpassingen vergroten wij de productiecapaciteit en -snelheid aanzienlijk en maken we de weg vrij voor de volgende stap in productieautomatisering. Natuurlijk gaan deze technische innovaties hand in hand met onze andere strategische projecten waarover u eerder heeft kunnen lezen.

U ziet, we zitten niet stil. De wereld is continu in beweging. En wij veranderen mee. Benieuwd waar deze ontwikkelingen ons gaan brengen? Volg ons dan op sociale media!

Loading...