NL

EN2022

2022

GB Steel Group

Met vijf bedrijven zijn wij binnen de groep verenigd in staal. In 2020 nam de groep het vijfde bedrijf over; MF Emmen.

Omzet

100

miljoen euro (2021:  72 mln.). In 2022 nam onze omzet toe met 39% ten opzichte van 2021.

Rendement

Rendement op eigen vermogen (2021: 12,5%)

11%

Solvabiliteit

56%

Werkgelegenheid

324

medewerkers – 56 nieuwe medewerkers in 2022.

Energietransitie

1119

ton CO2 uitstoot van de groep. Een daling van 44% t.o.v. 2015.

Afgestudeerde BBL’ers

8

BBL-studenten behaalden hun diploma.

Startende BBL’ers

12

studenten zijn een
BBL-opleiding gestart.

Bruto investeringen

4,4 miljoen euro

(2021: 3,5 mln.). Belangrijkste investering was de aanschaf van de Beamline.

Stageplekken

14

studenten zijn gestart
met een stage.

Productie-oppervlak

Met onze vijf divisies beschikken we over een productie-oppervlak van ruim

40.000 m2

Nationale en internationale klanten

Onze klanten afgelopen jaar buiten Nederland, o.a. in de Verenigde Staten, Mexico, Indonesië, Canada, Tsjechië, Duitsland, Engeland, Noorwegen, Kroatië, Italië.

Trede 3 Safety Culture Ladder

Alle organisatie-onderdelen bereikten

trede 3

van de landelijk erkende veiligheidsladder.

Voorwoord

‘Duurzame groei, het houdt ons volop bezig’

Groei, een vreemd fenomeen in het bedrijfsleven. Je kunt eigenlijk niet zonder. Als je succesvol bent, krijg je meer werk. En als je investeert in je organisatie, dan lukt het om dat werk naar tevredenheid te verzetten. En als je net die machine koopt die efficiënter werkt of meer kan, kun je de concurrentie voor blijven. Dat kost wat meer, maar dat kan goed uit, want je doet immers meer werk. Je blijft bij bij de stand van de techniek en je laat schaalvoordelen voor je werken. Zodat de marge in stand blijft, die je vervolgens inzet om verder te groeien. Groei en ontwikkeling, gezellig naast elkaar in de draaimolen.

In deze editie doen we verslag van de groei van GB Steel Group. In 2022 zette de groep voor het eerst 100 miljoen Euro omzet om, een groei van 39% ten opzichte van 2021. Tegelijkertijd bleef de marge in euro’s overeind, een prestatie waar we trots op zijn in de huidige tijd. Het eerlijke verhaal is dat dat niet zomaar gaat. Want groeien is als een wankel evenwicht. Als je te snel groeit en je organisatie groeit niet mee, dan ontstaan er barstjes in het team, in de samenhang, in de systemen, ja, waarin eigenlijk niet. Groei je in omzet zonder te investeren in ontwikkeling, dan vlieg je als organisatie uit de bocht.

Groei is daarom nooit een doel voor ons geweest dat op zichzelf staat. Ja, we hebben ambities en leggen de lat steeds hoger, maar trainen daar tegelijkertijd hard voor. De juiste mensen op de juiste plek, op alle posities in ons bedrijf. Onze strategie bevat daarom plannen om processen te verbeteren, om systemen te vernieuwen, om vaardigheden te ontwikkelen en tot een beter samenspel te komen. Om aantrekkelijk en relevant te blijven. Om ervoor te zorgen dat we de kwaliteit leveren die klanten van ons gewend zijn. Zonder onze bescheidenheid te verliezen. Want we blijven onszelf.

Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat de wereld niet zo maakbaar is als we denken. We hoeven niet de illusie te hebben dat we het altijd voor het zeggen hebben. Economische groei kent grenzen, daar zijn we ons steeds meer van bewust. Weerbaarheid is daarom belangrijk.

Duurzame groei, het houdt ons lekker bezig. We vertellen u er graag over in dit jaarverslag.

Met vriendelijke groeten,

Bob Soetekouw
Algemeen directeur GB Steel Group 

‘De juiste mensen op de juiste plek, op alle posities in het team’
#wemakesteelwork

Onze familie van bedrijven in beeld

Onze organisatie

In 2022 werkte Nauta Heeg onder meer aan remmingwerken voor het project Groot Onderhoud Vaarsluizen (GOVA) in het zuiden van het land, nabij Oosterhout en Andel.

Ons familiebedrijf

We zijn een trots familiebedrijf dat al meer dan 40 jaar met oprechte passie en gedrevenheid bouwt aan de meest uiteenlopende projecten in verschillende marktsegmenten. Van staal-, dak- en gevelconstructies tot bruggen en sluizen, en van recyclinginstallaties tot kippers en containers, wij maken letterlijk en figuurlijk werk van staal. Met onze vijf divisies richten we ons op de nationale en internationale markt. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en verduurzaming realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Met een omzet van 100 miljoen en ruim 300 medewerkers behoren we inmiddels tot de grotere industriële werkgevers in het noorden van Nederland.

Onze cultuur

Wij zijn in 1980 begonnen als bouwer van kleine schuren en loodsen. Nu, vier decennia later, zijn we uitgegroeid tot een groep met vijf grote staalverwerkende bedrijven. In Nederland én ver daarbuiten hebben we met onze bedrijvengroep een goede naam en reputatie opgebouwd. Voornamelijk door het vertrouwen dat wij geven en krijgen van onze klanten en opdrachtgevers. We creëren dit door onze partners en klanten te laten zien dat we kwaliteit leveren en een ervaren partner zijn om mee samen te werken. We staan voor wat we doen. En we doen wat we beloven. Daarnaast hebben we door de jaren heen een schat aan kennis en ervaring opgebouwd met zeer uiteenlopende projecten. 

Zo hebben we inmiddels een indrukwekkende lijst aan gebouwen, bruggen en sluizen, recyclinginstallaties, kippers & containers op onze naam staan. Er is in al die jaren veel veranderd, maar we hebben binnen onze groep wel altijd vastgehouden aan onze onafhankelijkheid als familiebedrijf en door altijd een open cultuur te scheppen waarin er écht aandacht is voor elkaar. We vinden het belangrijk om een prettige, veilige en inspirerende werkomgeving te creëren en om volop te investeren in onze medewerkers. Want zonder hun inzet, professionaliteit, vakmanschap en loyaliteit was het onmogelijk geweest om ook van 2022 weer zo’n succes te maken.

Maatschappelijk betrokken

Als familiebedrijf voelen we ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen, nu en voor de toekomstige generatie. Wij zijn ons bewust van de effecten die onze activiteiten hebben op onze omgeving en willen bij al ons werk de impact op het klimaat zo klein mogelijk houden. Ons MVO beleid is hier volledig op gericht. Ook samen met onze bouwpartners denken we na over hoe we onze maatschappelijke bijdrage kunnen vergroten en zo duurzaam mogelijk kunnen bouwen. We vinden het daarnaast ook belangrijk om sociaal betrokken te zijn bij de regio’s en gemeenschappen waarin wij actief zijn. Daarom ondersteunen we veel lokale culturele, sportieve en maatschappelijke evenementen en verenigingen. Ook steunen we veel goede doelen die onze eigen medewerkers aandragen, waarbij ze persoonlijk betrokken zijn. We werken ook veel samen met scholen en diverse opleidingsinstituten om jong talent te enthousiasmeren voor het werken in de techniek. Daarom nemen we volop deel aan open dagen en bieden als leerbedrijf ook uitdagende leer- en werkplekken aan. Voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs zetten we daarnaast regelmatig onze deuren open om ook aan hun trots te kunnen laten zien hoe mooi een baan in de techniek kan zijn!

‘Samen met onze medewerkers, klanten en partners maken we vandaag het verschil, voor de wereld van morgen’

Onze besturingsfilosofie

Kracht door samenwerking. Dat is de basis van GB Steel Group. Want hoewel de bedrijven onder hun eigen naam actief zijn in de markt en operationeel ook zelfstandig aangestuurd worden met eigen managementteams, is samenwerking en synergie binnen GB Steel Group een belangrijk thema. Zo zijn er verschillende overkoepelende teams actief waardoor we continu blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van human capital, QHSE-managementsystemen, automatisering en IT. Op deze manier kunnen we samen efficiënt werken aan de toekomst, met speerpunten als automatisering en digitalisering, talentontwikkeling, duurzaamheid en het uitbreiden van onze diensten voor klanten.

GB Steel Group wordt bestuurd door een managementteam, dat bestaat uit de directeuren van de divisies, een groepscontroller en een algemeen directeur. De administratieve organisatie staat onder toezicht van de groepscontroller, waarbij processen en rapportages binnen de groep verregaand zijn gestandaardiseerd en geformaliseerd. Afgelopen jaar is ons directieteam uitgebreid met Benjamin Beelen als Commercieel directeur GB Steel Group en Bart Haaijer als Operationeel directeur Vossebelt. Boven het managementteam staat het bestuur, dat wordt gevormd door algemeen directeur Bob Soetekouw en commercieel directeur Rieks Jansen. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen die is opgericht conform de wettelijke eisen die gesteld worden aan een vennootschapsstructuur. In 2022 is de RvC formeel benoemd. Een ondernemingsraad was al eerder actief. Het bestuur en MT van GB Steel Group bestaan op dit moment alleen uit mannen. In de managementteams van de divisies, in de staf van GB Steel Group en in de RvC zijn wel vrouwen actief. In het HR-beleid is aandacht voor deze ongelijkheid en streven we naar een evenwichtigere verdeling waarbij ook in het management team van GB Steel Group tenminste 1 vrouw actief is voor het einde van 2024.

Kernwaarden

Als familiebedrijf richten wij ons op het creëren van duurzame relaties met onze klanten, medewerkers en partners. Hierbij handelen we altijd vanuit onze kernwaarden: veilig werken, passie, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Veilig werken

Veilig werken heeft binnen GB Steel Group de allerhoogste prioriteit. Bij ons staat de veilige modus altijd aan! Daarom verplichten we onszelf om het veiligheidsbewustzijn binnen onze organisatie continu te verbeteren. We delen kennis, hanteren een strikt veiligheidsbeleid en motiveren medewerkers om zich steeds bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s. En daar waar nodig treffen we maatregelen om onveilige situaties te voorkomen. Zo willen we het aantal onveilige gebeurtenissen terugdringen met minder incidenten (verzuim, ongevallen) tot gevolg. Daarnaast vinden we het binnen de groep van groot belang dat onze medewerkers gezond, veilig en met plezier aan het werk zijn. Daarom blijven we investeren in het creëren van een veilige omgeving.

Passie voor staal

Wat ons drijft, is onze passie voor techniek. Wij houden van constructieve uitdagingen in de utiliteitsbouw, infra, transport en industrie. Die passie zorgt ervoor dat wij met plezier onze opdrachtgevers helpen bij hun vragen en uitdagingen. We begrijpen maar al te goed dat er aan het begin van het project wel veel wensen zijn, maar nog niet overal antwoorden op zijn gegeven. Geen probleem; onze constructeurs, engineers en projectleiders helpen onze opdrachtgever graag bij het vinden van oplossingen en bij het tot stand brengen van het ontwerp. Met dezelfde passie zorgen we ervoor dat het ontwerp tot leven komt en de opdrachtgever kan profiteren van een waardevolle oplossing naar wens.

Flexibel en betrouwbaar

Binnen GB Steel Group ontwerpen, produceren en leveren we kwalitatief hoogwaardige projecten in staal. We hebben inmiddels jarenlange ervaring in het tot stand brengen van maatwerk oplossingen. We weten dat bij de start niet alles bekend is en wensen kunnen veranderen. Daarom zijn onze engineering- en productie-omgevingen flexibel en kunnen we wijzigingen snel opvangen. Maar wij bouwen niet alleen aan mooie projecten, we bouwen ook aan duurzame relaties met onze klanten. We creëren vertrouwen door onze klanten te laten zien dat we kwaliteit leveren en een ervaren partner zijn om mee samen te werken. We vinden het belangrijk om op een open en eerlijke manier zaken te doen. We luisteren naar onze klanten, maken duidelijke afspraken en komen deze na. Dat vinden wij belangrijk. Onze klanten trouwens ook.

Kwaliteit door vakmanschap

Wij geven onze opdrachtgevers een voorsprong door onze grondige kennis van staaltoepassingen. We gaan uitdagingen niet uit de weg, maar zoeken steeds een passende oplossing. Daarnaast zijn we gedreven en willen we onze kennis continu uitbreiden. Dat is ook nodig, aangezien onze sector constant onderhevig is aan veranderingen en we steeds vaker geconfronteerd worden met complexe maatschappelijke vraagstukken. We stellen als organisatie hoge eisen aan kwaliteit en willen op een zo efficiënt mogelijk wijze kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten voor onze klanten realiseren. We vervaardigen onze producten volledig in eigen beheer. Hierdoor kunnen we naast een goede service en de juiste maatwerk oplossingen een bijzonder hoog kwaliteitsniveau blijven garanderen.

‘Wat ons drijft, is onze gedrevenheid om zaken voor elkaar te krijgen’

Samen bouwen aan een duurzame leefomgeving

Duurzaamheidsthema’s als klimaatadaptatie, CO2-reductie, circulair ondernemen en energietransitie staan allemaal hoog op de maatschappelijke agenda. Zo ook bij ons. We willen hier als familiebedrijf een waardevolle bijdrage aan leveren. Dit doen we door in onze bedrijfsvoering weloverwogen keuzes te maken, die gebaseerd zijn op ons uitgangspunt om duurzaam, verantwoord en met respect voor mens en milieu te ondernemen. Natuurlijk bouwen we ook actief mee aan het Bouwakkoord Staal.

Onze duurzaamheidsambities

Om onze samenleving van nu, maar ook onze volgende generaties een prettig leefbare wereld te kunnen bieden, zijn op heel veel verschillende onderwerpen nog grote verbeteringen noodzakelijk. Dit grote speelveld aan maatschappelijke thema’s heeft de VN vertaald naar 17 concrete doelen voor 2030. Dit zijn de zogeheten duurzame ontwikkelingsdoelen, kortweg SDG’s (Sustainable Development Goals). GB Steel Group draagt hieraan bij en heeft dit opgenomen in haar duurzaamheidsstrategie.

Onze duurzaamheidsthema’s richten zich met name op zes van de zeventien Sustainable Development Goals, omdat onze activiteiten daarop de grootste impact hebben. In hoofdlijnen zijn dat; het ontwikkelen van betaalbare en schone energie, het creëren van werkgelegenheid en economische groei, industrialisatie en bouwen van infrastructuur, het ontwikkelen van duurzame gebouwen, steden en gemeenschappen, het stimuleren van verantwoorde productie en klimaatacties met de CO2-footprint als uitgangspunt. Ons streven is daarnaast ook om goed te scoren op de andere doelen.

Onze interne inspanningen

Met de realisatie van de duurzaamheidsstrategie geven we invulling aan onze missie om gezonde leefomgevingen te creëren. Onze belangrijkste pijlers hierbij zijn verslimmen en verduurzamen. Onze aanpak bestaat uit het opwekken van duurzame energie door gebruik te maken van zonnepanelen op eigen daken (van Kamplacon), we stimuleren hergebruik en circulair bouwen en zetten in op elektrisch rijden. Hierdoor willen we het hergebruik van gebouwen, producten, materialen en grondstoffen bevorderen en onze CO2 uitstoot nog verder reduceren. Deze hebben we tussen 2015 en 2022 al met ruim 44% omlaag gebracht. De komende jaren willen we dit nog verder omlaag brengen. Dit omdat we het belangrijk vinden om hierin als groep onze verantwoordelijkheid te nemen en gezamenlijk te werken aan een schone, groene en veilige leefomgeving.

Verslimmen door digitalisering en robotisering

Nieuwe technologieën, robotisering en digitalisering bieden volop kansen voor de gehele bouwsector. Voor onze klanten, onze partners en voor onze eigen bedrijvengroep. Door onze processen te digitaliseren, werken we sneller, kunnen we onze klanten beter bedienen en onze bedrijfsprocessen efficiënter inrichten. Bovendien maakt het ons werk interessanter en aantrekkelijker bij het werven van jong talent. Business intelligence helpt vervolgens om uit de verkregen data inzichten te verkrijgen waarmee we ons project-, marge en risicomanagement verder kunnen ontwikkelen. Hierdoor kunnen we steeds grotere projecten goed beheersen. Ook in 2022 hebben we weer veel initiatieven genomen om onze digitaliseringsambities te verwezenlijken. Zo zorgen we ervoor dat de productie meegroeit met de vraag van onze klanten. Vorig jaar hebben we geïnvesteerd in een beam-line waarmee balk- en kokermateriaal volautomatisch kan worden voorbewerkt. Een uitgebreide softwaremodule geïntegreerd met ons ERP systeem stuurt het materiaal naar de juiste machines die de bewerkingen snel en accuraat uitvoeren. Ook op het gebied van automatisch lassen maken we stappen. In 2020 hebben we geïnvesteerd in onze eerste lasrobotinstallatie. Afgelopen jaar hebben we bovendien onze eerste twee cobots aangeschaft en in gebruik genomen. Door het inzetten van deze cobots zorgen we ervoor dat we kleinere hoeveelheden in hoge kwaliteit tegen lage kosten kunnen produceren. Daarnaast nemen de robots en machines de risicovolle taken in het proces over, wat de veiligheid en welzijn van ons personeel verbetert. Daarom blijven we hier ook in de toekomst volop in investeren.

Bouwen met BIM

GB Steel Group maakt gebruik van geavanceerde software waarmee projecten driedimensionaal en digitaal tot in detail worden uitgewerkt. Deze techniek heet ‘Bouw Informatie Model’, kortweg BIM genoemd. BIM zorgt ervoor dat alle relevante informatie gedurende het gehele proces wordt opgeslagen, kan worden gebruikt en beheerd in een digitaal 3D model. Alle partijen die samen met ons bij het proces betrokken zijn, werken in hetzelfde model en met dezelfde informatie. Op deze manier kan iedereen zien wat er gebeurt, is alle informatie continu beschikbaar én altijd actueel. Ook veranderingen worden direct overal doorgevoerd en fouten en onvolkomenheden kunnen we vroegtijdig identificeren en oplossen. Zo kunnen we door gebruik te maken van deze software nog beter samenwerken met alle betrokken partijen.

Samen zetten we techniek op de kaart

We vinden het belangrijk om de techniek in onze regio op de kaart te zetten. Dit is ook nodig, want binnen de bouwsector is de vraag naar (technisch) personeel groot en staat het aanbod onder druk. Het is hierdoor een grote uitdaging om nieuwe medewerkers aan te trekken. Dit is echter voor ons wel van belang. Zowel de snelle groei van onze organisaties als de groei van onze projecten in zowel omvang als complexiteit vraagt om extra vakkundig en technisch geschoold personeel. Daarom willen we de maakindustrie nog meer promoten in de regio. Dit doen we niet alleen door het versterken van onze eigen positie als aantrekkelijke werkgever, maar ook door gezamenlijk met andere bedrijven binnen onze branche te werken aan het verbeteren van het imago van de bouwsector. We doen dit onder andere vanuit het Innovatiecluster Noordoostpolder, een initiatief dat we in 2020 samen met acht bedrijven uit de maakindustrie zijn gestart.

 

Uitbreiding samenwerking met scholen

Afgelopen jaar hebben we de samenwerking met diverse scholen uitgebreid. Met scholen en diverse opleidingsinstituten hebben we nauw samengewerkt aan verschillende technische opleidingen en ingezet op het ontwikkelen van eigen opleidingstrajecten. Op deze manier leiden we met elkaar structureel jonge instroom op en zorgen we dat zij-instromers zich snel en effectief kunnen omscholen naar een baan in de techniek. Daarnaast bieden wij studenten uitdagende BBL leer- en werkplekken aan. We vinden het ook belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met onze bedrijven en technologie. Daarom zetten we voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs regelmatig onze deuren open, om interesse te wekken voor techniek, bouw en maaktechnologie.

‘We willen jong en oud laten zien hoe leuk het werken in de techniek kan zijn’

Terugblik

Resultaten van het boekjaar 2022

Bij het verschijnen van het vorige jaarverslag, schreven we er al over: schaarste en gestegen grondstofprijzen als gevolg van wereldwijde onrust na de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Niet zozeer werkelijke schaarste als wel angst zorgt voor hamsteren. Als de vraag toeneemt, dan is er ruimte om prijzen te verhogen. En dat gebeurde, vrijwel alle kosten namen toe.

Ondanks de gestegen kosten wist GB Steel Group in 2022 de resultaten echter vast te houden. De reden daarvoor zien we terug bij de omzet. Die steeg maar liefst met 39%, voor het eerst in de geschiedenis van de groep naar 100 miljoen. Weliswaar relatief een lichte daling van de marge in procenten, maar gezien de crises die zich in de wereld voltrekken, kunnen wij alleen maar tevreden zijn met deze resultaten op groepsniveau.

De grootste omzetstijging is voor rekening van Kampstaal, die samen met Kamplacon meebouwde aan een aantal grote datacenters in binnen- en buitenland. Dat we door internationale activiteiten minder afhankelijk zijn van Nederland met stikstof problematiek, komt de omzetstijging ook ten goede. Ook de andere bedrijven groeiden sterk. Op Vossebelt na kennen alle bedrijven een omzetstijging van boven de 20%. Zo bouwde Nauta mee aan een aantal grote werken in de constructieve waterbouw en leverde MF Emmen een complete lijn voor het recyclen van bouw- en sloopafval. Als projectorganisatie zien we dus een toename in de grootte van de projecten. Dat brengt zowel kansen als risico’s met zich mee, waarbij onze filosofie is dat onze mensen hierin het verschil maken. Omzetgroei kan alleen maar een succes worden als de organisatie mee groeit. Schaalbaarheid is dus een belangrijk begrip waaraan GB Steel Group veel zorg besteedt. Dat gebeurt op allerlei gebieden, waaronder op HR, op IT en productietechnieken en deze komen samen in de managementsystemen. Fouten mogen worden gemaakt, als we er maar van leren. De snelheid waarmee we dat doen, bepaalt het succes.

Bij GB Steel Group durven we ook grenzen te stellen aan die schaalbaarheid. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van ons werk naar onze trouwe opdrachtgevers garanderen. Zoals gezegd is groei alleen mogelijk als we leren van fouten. Potentie is er onder andere bij Vossebelt en MF Emmen, waar het resultaat onder verwachting was. Bij Vossebelt waren de orderresultaten te laag om het bezettingsverlies te kunnen compenseren. We zullen aanpassingen moeten doen om meer kippers in een kortere tijd te kunnen uitleveren. Sinds een paar maanden is de leiding van Vossebelt in handen van een nieuwe operationeel directeur Bart Haaijer, die hiermee de operatie van beide machinefabrieken Vossebelt en MF Emmen aanstuurt. Bij MF Emmen kost het meer tijd om de organisatie aan te passen aan de toegenomen vraag. Met nieuwe medewerkers en nieuwe systemen werken we aan het verbeteren van de organisatie en betere procesbeheersing. Ook zien we mogelijkheden om de machinebouwers Vossebelt en MF Emmen meer met elkaar te laten samenwerken op engineerings- en productiegebied, zodat we efficiënter kunnen opereren. Bovendien zullen we met nieuwe investeringen in het machinepark het productieproces van MF Emmen verbeteren, waarover later meer.

Ook bij Kamplacon lag de marge lager dan verwacht. Dit is te wijten aan afschrijvingen op projectresultaten. Het verlies kon Kamplacon echter compenseren met positieve resultaten op andere projecten in gevels en (zonne-) daken, waardoor het resultaat nog altijd positief bleef. Wel hebben we ons managementsysteem aangepast naar aanleiding van dit verlies, waarbij er meer focus is op evaluatie en projectbeheersing. Thema’s die reeds geadresseerd waren in ons strategisch plan.

Hogere energielasten zijn in Nederland een hot topic. Bij GB Steel Group is die impact beperkt gebleven, met dank aan de vele zonnepanelen op onze daken en de vooruitziende blik van jaren geleden. Wel zijn energielasten natuurlijk onderdeel van inkoopprijzen van onder andere staal. Deze stijging hebben we echter goed kunnen opvangen in de overeenkomsten met opdrachtgevers.

Met de goede operationele resultaten blijft de groep financieel zeer gezond. Door een stelselwijziging van het onderhanden werk, waarbij projecten nu bij een debetsaldo op de debetzijde en bij een creditsaldo op de creditzijde van de balans worden gepresenteerd, is de solvabiliteit iets gedaald van 60 naar 56 procent. Het moge duidelijk zijn dat deze gezonde solvabiliteit nog ruimte biedt voor de toekomst. De liquiditeit is ondanks de omzetgroei voldoende gebleken om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, wat wij gezien onze kernwaarde betrouwbaarheid zeer belangrijk achten voor het kunnen nakomen van afspraken.

Samenvattend kunnen we dankbaar zijn voor het vertrouwen dat opdrachtgevers in ons hebben getoond. De omzetgroei overtrof onze verwachting, maar we zijn op de meeste vlakken wel in staat geweest om de organisatie daarop flexibel aan te passen, waardoor het resultaat exact naar verwachting en begroting eindigde. Een resultaat om trots op te zijn.

Omzet en rendement op het eigen vermogen

  Bouw- en & recyclingtransport     Staalbouw infra & industrie   
  Staalbouw en beplating utiliteitsbouw en industrie

  Rendement op het eigen vermogen

Investeringen

In 2022 is voor ruim 4,4 miljoen euro geïnvesteerd. Dit bestond grotendeels uit investeringen in nieuwe machines. Bij Kampstaal is een nieuwe voorbewerkingslijn aangeschaft, waarvan een deel in 2021 en een deel in 2022 is afgewikkeld. Hiervoor is ook de productiehal intern aangepast, om een optimaal logistiek proces te realiseren. De lijn in Emmeloord bestaat uit diverse stations waar balkstaal geboord, gezaagd, gestraald en gesneden kan worden. Voor de vestiging in Meppel is een nieuwe pons-knip lijn aangeschaft. In de tweede helft van 2022 zijn deze machines op beide vestigingen geleverd. Verder is er vanuit de groep geïnvesteerd in een nieuwe netwerkomgeving en een centraal CRM-systeem om onze commerciële processen te verbeteren en samenwerking binnen de groep te versterken. Voorbeelden van systemen om schaalbaarheid te vergroten en groei mogelijk te maken.

Investeringen 2021, 2022 en 2023

X € 1.000

  2021     2022     2023 (prognose)

Debt / EBITDA

Solvabiliteit

Rendement op eigen vermogen

Current ratio

Dit gebeurde er zoal bij GB Steel Group in 2022

We hebben in 2022 verschillende beurzen bezocht. Zo zijn we met MF Emmen o.a. aanwezig geweest op de Plastics Recycling Show Europe in de RAI Amsterdam. Dit bleek voor ons zeer interessant en succesvol te zijn.

In 2022 werkten Kampstaal & Kamplacon mee aan de bouw van datacenters rond Amsterdam, Frankfurt en Berlijn.  

Op de werkenbij site laten we je zien wie we zijn, wat we doen en praten onze collega’s je bij over GB Steel Group als werkgever. Natuurlijk vind je er ook de allernieuwste vacatures, beschikbare stageplaatsen en BBL-trajecten!

Strategische koers

In 2021 zijn wij gestart met de nieuwe strategieperiode 2021-2024. In dit strategisch plan ligt de focus op;
• Versterken van onze positie in een aantal groeimarkten
• Investeren in duurzaamheid, digitalisering & innovatie
• Organisatie- en talentontwikkeling

Toonaangevende marktpositie

GB Steel Groep heeft de ambitie om door te groeien naar de top van de Nederlandse maakindustrie. We willen onze positie in een aantal groeimarkten versterken en nieuwe markten veroveren, waarbij we ook steeds vaker buiten Nederland opereren. Dit willen we bereiken door het bieden van uitstekende bouwbegeleiding en engineering, het toepassen van slimme en duurzame oplossingen en door het verbeteren van onze marktbewerking. Daarnaast willen we binnen de groep met onze vijf divisies nog intensiever gaan samenwerken. Door het benutten van schaalvoordelen en het bundelen van kennis kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn met passende en duurzame oplossingen. Samen hebben we het overzicht over de totale keten, van concept tot realisatie. We kunnen de klant hierbij volledig ontzorgen. En door continu te blijven investeren in innovatie en digitalisering, kunnen we ook blijven inspelen op de veranderende vraag van onze klanten.

Duurzaamheid en innovatie

Duurzaam ondernemen blijft een belangrijk thema binnen GB Steel Group. We willen invulling geven aan de wensen van onze klanten met oplossingen die het milieu en onze samenleving zo minimaal mogelijk belasten. Dit doen we door duurzame oplossingen te ontwikkelen voor bijvoorbeeld de recycling industrie, gebruik te maken van slimme technologieën en circulair te bouwen met staal. Ook het verduurzamen van onze eigen activiteiten speelt een belangrijke rol. We richten onze bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in en werken actief aan het reduceren van onze eigen CO2 uitstoot. We wekken duurzame energie op door middel van zonnepanelen en bevorderen het hergebruik van gebouwen, producten, materialen en grondstoffen. Hierdoor zorgen we ervoor dat we onze eigen milieu voetafdruk minimaliseren en dat we met succes kunnen blijven bouwen aan een toekomstbestendige leefomgeving. Ook bouwen we aan onze eigen toekomstbestendigheid door het toepassen van mogelijkheden op het gebied van digitalisering en automatisering. Met gerichte projecten werken we aan het implementeren van IT hard- en software waarmee onze medewerkers onafhankelijk van tijd en plaats samen kunnen werken en waarmee processen verder gestroomlijnd worden. En onze productieprocessen maken we klaar voor het toepassen van robotisering om onze maatwerk productieprocessen te kunnen versnellen.

Organisatie- en talentontwikkeling

Onze medewerkers staan bij ons op nummer 1. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren, waarin onze medewerkers op hun best kunnen presteren en zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. We bieden hiervoor volop kansen en ontplooiingsmogelijkheden. Ontwikkeling van vaardigheden is immers heel belangrijk voor het kunnen groeien als organisatie. Naast het investeren in eigen mede­werkers, vraagt deze groei van de organisaties ook om het aantrekken van nieuw talent. Het blijft momenteel een grote uitdaging om professionals/vakmensen met de juiste expertise te vinden en binnen te halen. Daarom worden de recruit­ment-activiteiten geprofessionaliseerd en zetten de organisaties nog meer in op employer bran­ding en arbeidsmarktcommunicatie. Daarnaast willen we ondersteuning bieden bij het versterken van het onderwijs om opleidingen beter aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. We willen binnen onze sector behoren tot één van de meest aantrekkelijke en veilige werkgevers. Daarnaast willen we het werken in de techniek voortdurend blijven promoten en ondersteunen door onderwijs te versterken en opleidingen beter aan te laten sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Vooruitblik

Marktontwikkelingen en blik op 2023

De maatschappij staat voor diverse en omvangrijke uitdagingen. Klimaatverandering, krapte op de arbeidsmarkt, energietransitie en de snelle groei en omvang van technologische ontwikkelingen. We willen hier als familiebedrijf een waardevolle bijdrage aan leveren en inspelen op kansen.
Om met dat laatste te beginnen; de financiële gezondheid, de goede orderportefeuille en het vakmanschap binnen onze organisatie bieden een uitstekende basis om te profiteren van de kansen in de markt. Vooral binnen de utiliteitsbouw beschikken we over een uitstekende orderportefeuille. Binnen de infra blijft de vraag ondanks de renovatieopgave van bruggen en sluizen helaas nog achter en ook bij recycling merken we dat investeringsbeslissingen langer op zich laten wachten.

Op de langere termijn is het onzeker wat de hogere prijzen en rentepercentages zullen doen met het vertrouwen in de markt. Het duurt waarschijnlijk wat langer voordat hogere grondstofprijzen ook zijn weerslag zullen vinden binnen de toevoerketens van machines bestemd voor de maakindustrie en het is niet onwaarschijnlijk dat de vraag bij de consument dan toch gaat afnemen. Tegenvallende economische groei in China, minder vertrouwen bij inkopers en consumenten en bankencrises wijzen op een wankele economische situatie. 

Ook is er sprake van andere bedreigingen in de vorm van stikstofproblematiek op de Nederlandse markt. De bouw van distributiecentra in het zuiden van Nederland is hierdoor geraakt, een sector waar onze organisatie minder actief is. GB Steel Group heeft de afhankelijkheid van de Nederlandse markt bovendien verminderd door haar aandeel buiten Nederland te vergroten. 20% van de orderportefeuille heeft een bestemming buiten Nederland, waarin Duitsland een groot aandeel heeft. 

Met een solvabiliteit van 56% is er voldoende weerbaarheid om onvoorziene tegenvallers op te vangen. Tevens biedt het ruimte om te blijven investeren. We zullen dit jaar opnieuw volop investeren in machines, onder anderen voor de draai- en freesafdeling bij MF Emmen en voor het machinepark van Kampstaal. In een maakbedrijf als de onze vinden wij het belangrijk om in technisch opzicht te blijven excelleren. Deze investeringen zullen deels worden gefinancierd met een nieuwe langlopende lening, zodat we flexibiliteit behouden bij het uitvoeren van de hoge orderportefeuille.

‘GB Steel Group heeft de afhankelijkheid van de Nederlandse markt bovendien verminderd door haar aandeel buiten Nederland te vergroten’

We blijven verder onverminderd aandacht besteden aan een proactieve veiligheidscultuur. Afgelopen jaar hebben wij ons gecertificeerd voor trede 3 op de Safety Culture Ladder. Met dit certificaat laten wij zien hoe veiligheidsbewust wij zijn en dat we als organisatie onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot veilig werken. Voor komend jaar hebben we ons naast deze veiligheidsladder ook ten doel gesteld om ons te certificeren voor trede 5 van de CO2 prestatieladder. Al sinds 2015 zijn we bewust bezig met het terugdringen van CO2 met een reductie van 44% als tussenstand. Naast ons ISO14001 certificaat gaan we inzetten op dit certificaat specifiek voor CO2-reductie, omdat dit meer recht doet aan onze inspanningen.

De arbeidsmarkt blijft krap. We zijn blij dat we ook in het afgelopen jaar erin zijn geslaagd om veel   getalenteerde studenten en medewerkers aan te trekken, te behouden en te helpen zich te ontwikkelen. Wel zien we dat het steeds moeilijker wordt om vakmensen te werven. Daarom richten we ons ook in 2023 op arbeidsmarktcommunicatie om het werken in de techniek te promoten en ondersteunen we bij versterking van het onderwijs, zodat opleidingen beter aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. Ook blijven we ons richten op talentontwikkeling en het creëren van een veilige en inspirerende werkomgeving voor onze medewerkers. Mensen als belangrijke basis voor verdere groei van GB Steel Group: want zij maken werk van staal en laten staal tot zijn recht komen. We make steel work. Geloof je hier ook in? Kom dan bij ons werken. Join the club.

Benieuwd waar al deze ontwikkelingen ons gaan brengen? Volg ons dan op sociale media! Ben je na het lezen van het jaarverslag enthousiast geworden en wil je meebouwen aan onze mooie projecten? Neem dan een kijkje bij onze openstaande vacatures.

Loading...